Social top menu

Het nut van een basisrooster

Kijk ook nu, juist nu, vooruit en start met besparen

Het nieuwe jaar is al weer een paar maanden oud. Ongetwijfeld heb je voor het jaar van start ging nagedacht over de invulling van het rooster voor 2020. Als ervaringsdeskundigen weten wij hoeveel werk het is om een goed basisrooster samen te stellen. Helaas blijkt ook vaak dat, zodra het nieuwe jaar zich aandient, het basisrooster toch niet voldoet. Je moet veel schuiven om de planning sluitend te krijgen, hebt extra inzet nodig en moet extra kosten maken. Komt dit je bekend voor? Paralax is kennispartner op het gebied van plannen en roosteren. Wij willen ook jou graag laten profiteren van onze kennis en je helpen om je rooster nog beter te maken. Je te helpen besparen op tijd en kosten. Praat eens met een van onze consultants en vraag naar de mogelijkheden.

Een basisrooster helpt
Het basisrooster vormt je eerste opzet voor het week-, maand- of perioderooster. Door het verwerken van de aanvragen en het invullen van de openstaande diensten maak je het rooster compleet. Een basisrooster kent veel verschijningsvormen: Als ploegenrooster, bezettingsrooster, anoniem dienstrooster en zelfs als takenrooster. Toch is het doel in alle gevallen hetzelfde. Het vereenvoudigt de dagelijkse planningswerkzaamheden.

Voorwaarden van bezetting
Het maken van een basisrooster start bij het in kaart brengen van de vereiste bezetting. Niet alleen in uren en aantallen, maar ook door na te denken over de voorwaarden waaraan de inzet moet voldoen. De kwalificaties van de medewerkers zijn natuurlijk belangrijk, maar ook de kosten die je moet maken om een medewerker in te zetten, mag je niet uit het oog verliezen. In de meeste gevallen is het goed om te zoeken naar herhaling en andere vormen van standaardisatie. Dat wil niet zeggen dat een basisrooster in beton gegoten moet zijn. Juist door al in het basisrooster een stuk flexibiliteit in te bouwen, maak je het uiteindelijke rooster vaak een stuk eenvoudiger.

Aan- en afwezigheid
Een basisrooster gaat niet altijd over het plannen van aanwezigheid. Het is heel goed mogelijk ook rekening te houden met afwezigheid. Uit de gerealiseerde planning van vorig jaar leid je af hoe hoog het ziektepercentage was. In het basisrooster kun je dan extra zekerheden inbouwen zodat je ziekte op kunt vangen. Een vrije dag, wie wil het niet? Als planner word je regelmatig geconfronteerd met de vraag voor een snipper- of extra verlofdag. In een goed basisrooster is ruimte om aan deze wensen van de medewerkers tegemoet te komen. Op die manier is iedereen tevreden.

Kwaliteit
Iedereen wil kwaliteit, maar kwaliteit kost meestal geld. Een goed basisrooster zorgt voor een betere kwaliteit van het rooster, een betere dienstverlening, meer tevreden medewerkers. En dat allemaal tegen lagere kosten. Hoe dat kan? Doordat je minder kwijt bent aan overuren of het onverwacht inhuren van externe ondersteuning. Onze business consultants kunnen ook jouw planproces ondersteunen met advies en tools om samen met jou op zoek te gaan naar de mogelijkheden voor jouw ideale basisrooster.

Plan op tijd, plan 2021
We denken graag met je mee hoe jij je planprocessen en -software optimaal in kunt zetten. Wil je alvast met ons ‘aan tafel’ om te bespreken hoe jij in 2021 tot een beter basisrooster kunt komen? Neem dan contact met ons op. Via telefoon of Skype kunnen we eenvoudig de eerste basis leggen.

Mail ons voor meer informatie