Social top menu

Een andere kijk op zaken… softwareleverancier én kennispartner

Paralax is een unieke organisatie met een fantastisch product en bevlogen medewerkers. Dat is mij, toen ik in 2015 startte als CTO en een jaar later verder ging als CEO, snel duidelijk geworden. Maar met 25 jaar ervaring in het optimaliseren van grote en middelgrote organisaties en ruime ervaring in de resourceplanningswereld, weet ik als geen ander dat een bedrijf zich moet blijven ontwikkelen om het succes voort te kunnen zetten. Daarom hebben we een periode van uitgebreid onderzoek en intensieve gesprekken met klanten en partners achter de rug. Een leerzame tijd waarin we onszelf en de veranderende wereld om ons heen onder de loep hebben genomen.

Diepgaande en elkaar snel opvolgende ontwikkelingen in de digitalisering hebben hun invloed op uw bedrijfsvoering. Hierbij draait het om vraagstukken over investeringen, opleidingen, vergrijzing, loonsom, het aanbod ten opzichte van de vraag, logistiek, voorraad, de inzet van machines en de combinatie mens en middel. Resourceplanning en resourcemanagement kunnen u ondersteunen in het maken van de juiste beslissingen. Een goede en efficiënte inrichting en afstemming van planning en bedrijfsprocessen en -systemen leidt tot beter inzicht en resultaat. Paralax heeft de juiste kennis in huis over resourceplanning op operationeel, tactisch en strategisch niveau en wil die graag inzetten.

Daarom zal Paralax de komende tijd verbreden en een totaalpakket aan products & services aanbieden op het gebied van resourceplanning en resourcemanagement. De PlanCheck en PlanScan, waarmee u de resourceplanning van úw organisatie tegen het licht kunt houden, zijn daar mooie voorbeelden van. Niet alleen leverancier van softwareproducten, maar óók kennispartner. En bij voorkeur beide. Want juist met die combinatie denken we een waardevolle bijdrage te kunnen leveren en onze klanten te kunnen helpen met het behalen van hun doelstellingen. Dat is waar het ons om gaat.

De transitie van traditioneel softwarebedrijf naar volwaardig partner en kennisbedrijf doen we niet alleen. Met betrokken partners -experts op hun gebied- geven we onder de mantel van Paralax vorm aan het complete portfolio van kennis en kunde, products & services. Maar ook met ú, onze klant, blijven we graag in gesprek. Om úw kant van het verhaal te horen en te blijven werken aan onze gezamenlijke toekomst. Graag nodig ik u dan ook uit voor een gesprek over hoe resourceplanning en resourcemanagement en de invulling daarvan úw organisatie vooruit zouden kunnen helpen. Ik hoop u spoedig te ontmoeten.

Dimitri Habich
CEO Paralax BV.
06-15827883