Social top menu

Blijf vooruit kijken, juist nu

Op dit moment is er maar één ding belangrijk. Zorgen dat je alles wat er op je afkomt door Corona zo goed mogelijk doorstaat. We leven allemaal - terecht - in het nu. Nu zorgen voor onze gezondheid en die van onze naasten. Nu zorgen dat onze medewerkers op een veilige en verantwoorde manier hun werk kunnen doen. En nu zorgen dat onze organisaties blijven draaien en banen behouden blijven. De nieuwe situatie vraagt onverwachte dingen van ons. Thuiswerken, thuisonderwijzen en plannen. Heel veel plannen. Op Schiphol van het ene op het andere moment geen werk, in de ziekenhuizen en veiligheidsregio’s een extreme vraag. Hoe krijg je het georganiseerd?

Het nu heeft prioriteit. Daar is geen discussie over mogelijk. Maar als je de kans hebt om uit te zoomen en het nu even los te laten, loont dat binnenkort wellicht de moeite. Want er breken nieuwe tijden aan als we uit deze crisis komen. Hoe dan ook. Blijf daarom nadenken over de toekomst en anticiperen op de middellange en lange termijn. Misschien is dat op dit moment wel belangrijker dan ooit. Wat betekenen alle veranderingen in je organisatie, in de markt en in de wereld voor je doelstellingen en strategie? Goede sturing ten aanzien van je bedrijfsvoering, een optimale afstemming van vraag en aanbod, de beste inzet van je personeel. Het kunnen de voorwaarden zijn voor een succesvol voortbestaan van je organisatie.

Blijf daarom in gesprek over hoe je je organisatie het beste kunt sturen. Met je eigen management en met ons. Want wij kunnen jou daar goed bij helpen. Constateer, analyseer, zoek naar de juiste verbanden en bereid je voor. En realiseer je dat de keuzes die je nu maakt ook consequenties hebben voor de toekomst. Natuurlijk gaat in crisistijd de aandacht naar de korte termijn, maar blijf ook het grote perspectief en de toekomst voor je organisatie voor ogen houden. Je aanpak voor de korte termijn aanpak mag nooit zorgen voor blijvende discontinuïteit of een grote onbalans op de langere termijn.

De onderwerpen die je bij dit alles niet uit het oog mag verliezen wil ik je graag aandragen. Je bedrijfsvoering, je investeringen, je medewerkers en je klanten bijvoorbeeld. Bekijk waar je in strategisch, tactisch en operationeel verband rekening mee moet houden. Pasklare antwoorden heb ik niet. Maar wel een visie hierop. En die wil ik graag met je delen. Laten we in gesprek blijven, ervaringen uitwisselen en elkaar verder helpen. Mijn kennis en ervaring zet ik daar graag bij in. Ik ben ervan overtuigd dat we samen meer weten en verder kunnen komen. Een succesvolle toekomst tegemoet.

Natuurlijk hebben ook wij bij Paralax onze uitdagingen in deze moeilijke tijd. We zijn druk bezig om onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun operationele taken. Dat kan gelukkig goed op afstand. Maar juist nu willen we ook graag verder kijken en met je meedenken over de toekomst. Dus heb je handen tekort en zit je acuut om hulp verlegen of wil je overleggen over hoe het over een paar maanden of in 2021 verder moet met je bedrijfsvoering? Neem dan contact met ons op. Laten we luisteren naar elkaar, elkaar helpen en elkaar inspireren. En er alles aan doen om samen sterker uit deze crisis te komen.

Blijf gezond.

Dimitri Habich
CEO Paralax BV.
06-15827883

Blog - Laat flexibilisering in je voordeel werken

Blog - Een andere kijk op zaken… softwareleverancier én kennispartner