Social top menu

EcoWerf

"Rostar CAS houdt volledig geautomatiseerd en actueel rekening met lopende verlofaanvragen uit het personeelspakket. Dat is een grote troef."

‘Met Rostar CAS kunnen we processen en systemen verregaand integreren en optimaliseren.’

Wie

EcoWerf, het intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, is een samenwerkingsverband van de provincie Vlaams-Brabant en 27 gemeenten, die de uitvoering van hun afvalbeleid aan EcoWerf toevertrouwen. De organisatie heeft een duidelijke opdracht: het voeren van een duurzaam en integraal afval- en materialenbeleid voor al haar 27 gemeenten en ongeveer 427.000 inwoners.

Probleemstelling

Tot 2010 gebeurde de planning in Excel, totdat de integratie van processen en systemen steeds belangrijker werd en Excel niet meer toereikend was. De leverancier van het personeelspakket attendeerde EcoWerf op Paralax en Rostar CAS. EcoWerf had bij de aanschaf twee basiseisen: een ‘echte‘ planningstool en integratie met het personeelspakket. Na een vergelijkende studie, bleek Rostar CAS aan beide te voldoen.

Resultaat

EcoWerf heeft geen winstoogmerk, waardoor de maatstaf om beslissingen te nemen veel breder is dan alleen de financiële opbrengst. Gevraagd naar de
resultaten van het werken met Rostar CAS, antwoordt Koen Daniëls daarom: “We hebben geen resultaten in concrete euro’s voorhanden, maar zien toch wel
degelijk grote verbeteringen. Als eerste hebben we processen en systemen verregaand kunnen integreren en optimaliseren, vooral met het personeelspakket, de garagediensten en het Mobility-pakket. Dat betekent minder manueel werk, met als grote voorbeeld de verlofplanning. Het resultaat is minder fouten. We plannen vlotter en punctueler, waardoor we onze inzameling efficiënter en nog kostenbewuster kunnen uitvoeren.”

Download de volledige business case!

  • privacy en cookie statement
Heb je hier vragen over? Stel die dan direct aan Sven Diddens:
Stuur een mail
Heb je hier vragen over? Neem dan contact op