Social top menu

We hadden niet verwacht dat we zo snel zo veel winst zouden behalen’ Björn Slegers, adjunct-directeur bij Kind en Preventie

Wie

Kind en Preventie vzw organiseert de preventieve gezondheidszorg voor kinderen en hun ouders in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij zorgt ervoor dat ruim 650 artsen - zo’n 60 bediende-artsen, een kleine 600 zelfstandigen en freelance vervangers op tijd op één van de 235 consultatiebureaus zijn voor een medische zitting.

Probleemstelling

De enorme werkdruk onder de planners met (langdurige) uitval door ziekte was één. Maar er was meer. Artsen werden te vaak, te weinig, helemaal niet of met meerdere tegelijk ingeroosterd met onnodige kosten voor de organisatie en onvrede bij de artsen als gevolg. Daarnaast was er de wens om decentrale locaties en personen te plannen vanuit één centraal punt. En het liefst online communiceren. Bovendien is onze verloning met verschillende soorten contracten en cao’s behoorlijk complex. Want ook een koppeling naar HR was een wens.

Resultaat

“Paralax ging met ons aan het werk en leverde een automatisatietool die helemaal is wat ons werd beloofd. Zonder onaangename verrassingen en binnen budget. Er waren wel moeilijkheden tijdens het proces, maar die zaten vooral in het HR-systeem en het verloningsysteem en hebben we steeds samen goed opgepakt. Tegelijk met de software heeft Paralax ons hele nieuwe planningsproces begeleid. En dan blijft de vraag: wanneer is de investering terugverdiend? Puur afgaand op de cijfers denkt Björn Slegers dat dat binnen 2 tot 3 jaar zal zijn.

Download de volledige business case!

  • privacy en cookie statement

Meer informatie over deze branche?

Voor Kind en Preventie hebben wij de volgende Paralax software ingezet:

Heb je hier vragen over? Stel die dan direct aan Sven Diddens:
Stuur een mail
Heb je hier vragen over? Neem dan contact op