Social top menu

Trigion
De automatische berekening van de kilometervergoeding levert ons al snel 2 arbeidsdagen per maand op. Jeroen Schoofs, Competence & Quality Manager bij Trigion

Wie

België veiliger maken. Dat is het vak en de missie van Trigion. Een van de pijlers van veiligheid is de juiste beveiligingsagent (m/v) op de juiste plek. Trigion, onderdeel van Facilicom, is gespecialiseerd in het uitvoeren van bewaking op diverse terreinen en voor verschillende doelgroepen. Met zo’n 350 agenten behoort Trigion tot de top-5 bewakingsbedrijven in België.

Probleemstelling

En er is groei: de afgelopen vijf jaar zijn zowel het aantal agenten als de omzet ruim vervijfvoudigd. Daarmee nam de noodzaak tot een geautomatiseerde planning toe. Toen we nog in Excel planden, hadden we nauwelijks overzicht. De cao voor de bewakingssector, paritair comité 317 (PC317), kent strikte regels voor overuren, vergoedingen en premies. Een flinke kostenpost wanneer agenten boven hun uren uitkomen of juist te weinig zijn ingeroosterd.

Resultaat

“Rostar CAS doet wat het moet doen, zonder problemen. De belangrijkste opbrengsten zitten voor ons in kostenbeheersing, flexibiliteit en transparantie. Toen we nog in Excel planden, hadden we nauwelijks overzicht. Met Rostar CAS hebben alle planners direct inzicht in de planning. Dat is vooral een pluspunt voor onze Flying Agents, die buiten kantooruren planningszaken moeten kunnen oplossen. Het is een flexibel systeem, waar planners snel mee kunnen werken. De filters en tellers maken het werk van de planner gemakkelijker. Maar we zijn door Rostar CAS vooral veel beter in staat om onze kosten te beheersen, met name binnen de cao.”

Download de volledige business case!

  • privacy en cookie statement

Meer informatie over deze branche?

Voor Trigion hebben wij de volgende Paralax software ingezet:

Heb je hier vragen over? Stel die dan direct aan Sven Diddens:
Stuur een mail
Heb je hier vragen over? Neem dan contact op