Social top menu

Privacy statement & Cookies

Ingangsdatum van deze privacyverklaring: 25 Mei 2018

Introductie
Met deze Privacy & Cookie verklaring informeert Paralax u waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, hoe wij deze verwerken en beschermen en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen ervoor zeker altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te handelen.
Paralax waardeert de interesse die u in ons bedrijf, onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website https://paralax.nl/ of verwante communicatiekanalen, zoals onze sociale media en/of kanalen en blogs. Paralax levert producten en diensten voor personeelsplanning aan bedrijven en instellingen en onderhoudt deze kanalen uitsluitend voor informatievoorziening aan -en communicatie met- zakelijke klanten en prospects.
Deze algemene verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Paralax kan vastleggen tijdens uw contacten met Paralax, zoals wanneer u onze websites bezoekt, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met onze afdeling verkoop, implementatie, klantenservice, enzovoort.
Wij zullen u echter altijd een specifieke Kennisgeving presenteren op het moment dat wij persoonsgegevens van u nodig hebben. Hierin staat onder andere precies vermeld welke gegevens we van u vragen, voor welk doel wij die nodig hebben, hoe we ze beschermen, hoe lang we ze bewaren, met wie we ze delen en wat uw rechten zijn, onder meer om deze gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen en te laten verwijderen.

Waarom hebben we u uw persoonlijke gegevens nodig?
Wij kunnen u vragen uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Het op uw verzoek toesturen van informatie over Paralax producten en diensten
 • Het met u delen van Paralax kanalen/pagina's en blogs in sociale media
 • Het onderhouden van de relatie met u als klant
 • Het verbeteren van producten en diensten
 • Het optimaliseren van onze klantenservice
 • Het verbeteren van onze websites en social media kanalen
 • Het beantwoorden van uw vragen
 • Het oplossen van problemen met producten en diensten en het informeren over de status hiervan
 • Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek nadat het probleem of de vraag is beantwoord of opgelost

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Tijdens uw interacties met Paralax, bijvoorbeeld door u te registreren op de Paralax website, of de Paralax-pagina's te bezoeken kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen, zoals:

 • Uw naam
 • Uw emailadres
 • Uw functie
 • Uw zakelijke telefoonnummer
 • Naam en adres van het bedrijf of de instelling waarvoor u werkzaam bent
 • Gegevens die in het kader van de zakelijke relatie noodzakelijk zijn

Daarnaast kunnen wij -afhankelijk van de cookie instellingen in uw browser- gegevens verzamelen over uw internet adres, systemen en activiteiten zoals:

 • Het externe IP adres van de router waarmee u aan het internet bent verbonden
 • Uw cookie-ID
 • Het type webbrowser dat u gebruikt
 • De webpagina's die u op onze websites bezoekt
 • Uw gebruik van en uw activiteiten op onze Paralax-pagina's

Hoe komen wij aan uw persoonlijke gegevens?
Hiervoor zijn er twee manieren, een waarbij u actief bent en een waarbij u passief bent. U kunt uw persoonsgegevens actief op meerdere manieren met Paralax delen, zoals:

 • U registreren als klant van Paralax;
 • U abonneren op een Paralax-nieuwsbrief;
 • U aanmelden voor een door Paralax geleverde dienst
 • Communiceren met Paralax, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon met een van de medewerkers van de Paralax Service Desk of Afdeling Sales & Marketing;
 • Via het deelnemen aan evenementen of promoties
 • Via het deelnemen aan tests of enquêtes

Om uw persoonsgegevens passief te delen, moet u uw browser zodanig instellen, dat cookies worden geaccepteerd. Web servers, ook de onze, genereren cookies, die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. Door deze later weer uit te lezen onthouden web servers op welke pagina u was, of u bent ingelogd, enzovoort. Onze cookies kunnen stukjes informatie bevatten die tot persoonsgegevens worden gerekend, zoals een uniek identificatienummer, het externe IP adres van uw router en het type browser dat u gebruikt.
U kunt uw browser zo instellen dat deze geen, alle of alleen bepaalde cookies, bijvoorbeeld functionele cookies, accepteert. Als u bezorgd bent om uw privacy bevelen wij u aan uw browser zo in te stellen dat alleen functionele cookies worden geaccepteerd. Als u al onze cookies in uw browser weigert, zullen bepaalde gedeelten van onze website(s) mogelijk niet meer werken. U kunt zich dan bijvoorbeeld niet meer aanmelden voor de nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?
Uw gegevens worden door ons niet gecombineerd, uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier gedeeld of openbaar gemaakt. Paralax zal persoonsgegevens alleen vrijgeven op uw uitdrukkelijk verzoek of indien dit wettelijk is vereist. Waar Paralax gebruik maakt van Verwerkers zijn deze contractueel gebonden tot geheimhouding.

Wat zijn uw privacy rechten?
Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, blijven ze uw eigendom. In de Kennisgeving informeren wij u over uw precieze rechten; u heeft altijd recht uw gegevens in te zien, zodat u deze kunt laten aanvullen en wijzigen. Maar in de meeste gevallen kunt u ook uw gegevens laten verwijderen, ons verzoeken de verwerking te beperken of bezwaar maken tegen de verwerking. Als wij u gevraagd hebben om toestemming bij het verzamelen van persoonsgegevens, kunt u die toestemming later altijd weer intrekken. U kunt uw rechten eenvoudig uitoefenen door een e-mail te sturen aan privacy@paralax.nl

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De gegevens die u met ons deelt bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk. Hoe lang dat is hangt af van het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben. Bij elke verwerking van persoonsgegevens vermelden wij het doel en de bewaartermijn in de Kennisgeving.

Sociale media
Op onze web site komt u links naar de Paralax pagina’s op Twitter, Facebook, LinkedIn en Youtube tegen. Na het aanklikken van zo’n link landt u op de pagina die Paralax op het betreffende platform heeft. U kunt dan desgewenst inloggen met uw wachtwoord voor dit platform en ‘Volgen’ aanklikken. Afhankelijk van uw instellingen zult u dan op de hoogte worden gehouden van nieuwe posts van Paralax op dit plaform. Het platform stuurt ook een melding met uw accountnaam naar Paralax. Paralax weet dan dat u ons op dit platform volgt en kan uw publieke profiel op dit platform bekijken. Paralax is gebonden aan het privacy beleid van Sociale Media waaraan zij deelneemt en beveelt u aan hun privacyverklaringen door te nemen.

Links naar andere websites
Wanneer u de Paralax-websites bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden niet beheerd door Paralax en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens door deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang. Paralax maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, anonimiseren en versleutelen bepaalde typen gegevens, zoals gevoelige persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziene versies op onze websites. We plaatsen dan een opvallende melding op onze homepage en geven aan wanneer de verklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Waar en hoe kunt u een klacht indienen?
Indien u nog vragen mocht hebben over de het privacybeleid van Paralax, dan kunt u contact met ons opnemen. Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hopen wij dat u ons dat laat weten. Wij zien alle feedback als een middel om te leren en worden graag uitgedaagd uw negatieve ervaring om te zetten in een positieve!
U ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor moet u op de website van de AP een formulier invullen.

Onze Contactpersoon Privacy is Ruud Overdijk; u kunt hem bereiken via email: privacy@paralax.nl, per telefoon: 0346-707100 of per brief aan:
Paralax B.V.
t.a.v. Contactpersoon Privacy
Zandpad 42
3601 NA Maarssen - NL