Social top menu

Web-Beschikbaarheidsblokken
Wat Met Web-Beschikbaarheidsblokken kunnen medewerkers via de Flash webclient opgeven wanneer ze beschikbaar zijn al dan niet ondersteund door een zelfroosterproces.
Wijziging Vanwege de uitfasering van Adobe Flash door Adobe zal Paralax vanaf 31 december 2020 Web-Beschikbaarheidsblokken niet meer ondersteunen en uitleveren bij nieuwe Rostar CAS versies.
Alternatief Het alternatief is de module Beschikbaarheid opgeven, onderdeel van Participerend plannen en de Webclient voor medewerkers. De nieuwe functionaliteit heeft meer mogelijkheden en een volledig nieuwe moderne gebruikersinterface, die in uitstraling aansluit bij toekomstige ontwikkelingen in de Rostar CAS suite.
Wanneer Het nieuwe Beschikbaarheid opgeven is mogelijk met Rostar CAS versie 5.30. Deze zal rond juni 2020 beschikbaar zijn.

Web-Opdrachtgever
Wat De Flash webapplicatie Web-Opdrachtgever biedt een opdrachtgever de mogelijkheid om aanvragen voor resources (bezetting met tijden) in te dienen. Deze kan dit doen op basis van diensten en daaraan gekoppelde kwalificaties, die voor de opdrachtgever beschikbaar zijn.
Wijziging Vanwege de uitfasering van Adobe Flash door Adobe zal Paralax vanaf 31 december 2020 Web-Opdrachtgever niet meer ondersteunen en uitleveren bij nieuwe Rostar CAS versies.
Alternatief Het alternatief voor Web-Opdrachtgever is Webplanner. Binnen Webplanner, de webclient van Rostar CAS, kunnen we de functionaliteit Opdrachtgever inrichten. Het grootste verschil met Web-Opdrachtgever is dat opdrachtgevers in Webplanner veel eenvoudiger resources kunnen aanvragen en de geplande resources in een duidelijk overzicht kunnen bekijken.
Wanneer Webplanner is direct beschikbaar.

Tijdregistratie
Wat Rostar CAS biedt Tijd registeren aan via twee verschillende Flash webapplicaties. Een Flash webapplicatie voor medewerkers en de leidinggevende van deze medewerkers en een Flash webapplicatie voor locatieverantwoordelijkheden.
Wijziging Vanwege de uitfasering van Adobe Flash door Adobe zal Paralax vanaf 31 december 2020 Tijdregistratie niet meer ondersteunen en uitleveren bij nieuwe Rostar CAS versies.
Alternatief We hebben verschillende alternatieven voor Tijdregistratie, zoals Tijdregistratie realtime met Start-Stop mechanisme voor medewerkers en Tijdregistratie voor medewerkers, leidinggevenden, managers en planners. Het beste alternatief voor jouw organisatie hangt af van jouw specifieke gebruik en wensen. Dit willen we graag met je bespreken.
Wanneer Tijdregistratie realtime met Start-Stop mechanisme voor medewerkers is direct beschikbaar. Tijdregistratie voor medewerkers, leidinggevenden, managers en planners zal beschikbaar komen in de loop van 2020.

Web-Mobile
Wat Web-Mobile is de webapplicatie voor medewerkers op de smartphone.
Wijziging Vanaf 31 december 2020 wordt Web-Mobile niet meer opgeleverd bij nieuwe versies van Rostar CAS. Vanaf dat moment is alléén 24/7 Rostar app beschikbaar voor gebruik op de smartphone. Web-Mobile zal niet langer meer (juist) functioneren met nieuwe versies van Rostar CAS. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat Paralax oudere versies van Rostar CAS conform SLA niet langer zal ondersteunen.
Alternatief Het alternatief voor Web-Mobile is de 24/7 Rostar app of de Webclient voor medewerkers. 24/7 Rostar app is beschikbaar voor IOS en Android en de succesvolle opvolger van Web-Mobile op de smartphone. 24/7 Rostar app is gebruiksvriendelijker en medewerkers kunnen er meer mee, zoals het groepsrooster inzien en rapporten opvragen. Planners kunnen via 24/7 Rostar app pushberichten naar medewerkers sturen.
Wanneer 24/7 Rostar app en de Webclient voor medewerkers zijn direct beschikbaar.

Hoe verder?
Gebruik je geen van de genoemde webclients? Dan hoef je geen actie te ondernemen.

Gebruik je wél één van de webclients? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Als we samen op tijd de juiste acties in gang zetten, voorkomen we problemen en zorgen we ervoor dat Rostar CAS ook na 1 januari 2021 volledig werkt. Let op, dit is belangrijk voor het goed functioneren van Rostar CAS.

Begin op tijd
De acties die we moeten ondernemen zijn afhankelijk van de webclients die je gebruikt en de wijze waarop je deze gebruikt. In de meeste gevallen zal een upgrade naar een hogere versie van Rostar CAS nodig zijn. Vanwege de doorlooptijd en de te plannen werkzaamheden is het belangrijk om op tijd te beginnen met de vervanging door alternatieven.

Kosten
De uitfasering van de Adobe Flash is een ontwikkeling waar ook Paralax noodgedwongen mee geconfronteerd is. Er zitten ontwikkelingskosten in de alternatieven. Daarom zijn er mogelijk meer kosten verbonden aan het gebruik van de nieuwe applicaties. Dit kan bijvoorbeeld samenhangen met de aankoop van 24/7 Rostar of hogere onderhoudstarieven voor de nieuwe webclients.

Tot slot
Hiermee willen we je informeren over het uit gebruik nemen van een aantal softwareproducten die onderdeel zijn van de Rostar CAS suite. Paralax is niet verantwoordelijk voor het door haar klanten niet tijdig doorvoeren van de eventueel benodigde wijzigingen ten aanzien van de genoemde webclients. Door het volledig opnieuw ontwikkelen van de alternatieven voor de webclients zijn er mogelijk verschillen in functionaliteiten en/of werkwijzen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

Tot gauw
Heb je vragen of wil je overleggen over de beste mogelijkheden voor jouw situatie? Bel of mail dan met je accountmanager. Die helpt je graag verder. Zorg er in ieder geval voor dat je voor 1 juni 2020 contact met ons opneemt om de overgang te bespreken. Dan hebben we nog voldoende tijd om alles voor het einde van het jaar perfect draaiend te hebben.

Neem contact met ons op